Home » Rubrieken » Weerweetje

Weerweetje

Op elk willekeurig ogenblik komen er in de gehele wereld gemiddeld zo’n 1800 onweersbuien voor. Het meeste onweer komt voor in het gebied rond de evenaar tussen ongeveer 10 graden Noorderbreedte en 10 graden Zuiderbreedte.Ten noorden en zuiden van de poolcirkels onweert het zelden of nooit.Recordhouder is Kampala in Oeganda; hier onweert het in een jaar gemiddeld op 280 dagen. Ter vergelijking: in Nederland onweerthet gemiddeld op 30 dagen per jaar. 
Het blad van bomen verdampt veel water, dat ze vervolgensweer aanvullen met water uit de bodem. In de zomer zal dit opweinig problemen stuiten, maar in de winter ligt dit anders. Degrond kan dan bevroren zijn en ook de plant zelf kan vrijwelgeheel bevriezen, zodat de sapstroom tot stilstand komt.
Op 13 oktober 1975 keken veel mensen op deze dag ’s morgens vroeg verrast uit het raam. In grote delen van het land had het gesneeuwden vooral in het midden van het land was er sprake van een witte wereld, met een sneeuwlaag van 2 tot 3 centimeter.Overdag bleef het in eerste instantie koud, waardoor de sneeuw een grootdeel van de dag kon blijven liggen. Pas laat op de dag begon de sneeuw weg te smelten. Het was tot dusver de vroegste datum waarop er ergens in Nederland in het najaar een sneeuwdek werd gezien. De bomen stonden
Voor meteorologen is mist één van de meest lastige verschijnselen om goed in te kunnen schatten. Het is vaak zo dat het kritieke moment - waarbij de lucht nabij de grond zover afkoelt dat de relatieve vochtigheid op 100% uitkomt - net wel of niet bereikt wordt.Koelt het net niet voldoende af, blijft er te veel wind staan of schuift er op het laatste moment bewolking binnen, dan zal de mist zich net niet kunnen vormen en blijft het bij wat nevel. Aan de andere kant: brede opklaringen na regen in de nacht kan plotseling voor zich snel vormende mist zorgen. 
Foto via Pexels
Zuiver water is kleurloos. Toch heeft het water uit zeeën en rivieren verscheidene kleuren, variërend van donkerblauw tot groen of grijsgroen. Hoe komt dat?
Waarom schitteren sterren
Het licht van de sterren wordt door de atmosfeer nooit geheel ongehinderd doorgelaten. Ook bij een schone atmosfeer is er enige schittering zichtbaar. De fijne lichtstralen van de sterren worden verstoord door afwisselende warme en koude luchtlagen in de atmosfeer, die een bepaalde turbulentie veroorzaken.
Ijsregen
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is ijsregen geen hagel of korrelhagel. Bovendien valt ijsregen nooit uit buienwolken. IJsregen komt voor tijdens en rond het invallen van de dooi.
In tegenstelling tot andere stoffen, zet water bij bevriezing uit en krimpt het zodra ijs weer overgaat in water. Een massa van 1000 kg water heeft de inhoud van 1 m3 en zal bij bevriezing een volume gaan innemen van ca. 1,1 m3. IJs heeft dus een lagere soortelijke massa (is lichter) dan water en blijft daarom drijven.
De totale hoeveelheid water die op aarde in oceanen als zout water en in zoet water gezamenlijk zit, bedraagt circa 1,35 miljard km3. De atmosfeer bevat slechts 0,001 procent van dit totaal.Er valt op aarde jaarlijks 30 maal meer aan water dan de atmosfeer maximaal aan water vast kan houden. Dit geeft aan hoe snel de cyclus van de uitwisseling van water tussen de aarde en de atmosfeer verloopt.

Pagina's

Subscribe to Weerweetje